Tài liệu và Phần mềm Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

Mục đích: Chương trình ký số KBNN hỗ trợ cho phép người dùng tại đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện ký số các bộ hồ sơ và chứng từ thanh toán khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Để sử dụng Chương trình ký số KBNN, người dùng cần tải bộ cài đặt về máy trạm và thực hiện các bước cài đặt theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1.1. Dành cho ĐVSDNS đã tham gia DVC TT KBNN: Tải về

1.2. Dành cho ĐVSDNS đăng ký mới tham gia DVC TT KBNN: Tải về

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (phiên bản mới 4.0)Tải về

3. Trường hợp người dùng sử dụng chứng thư số BCYCP

2.1. Dành cho HĐH 32 bit: Tải về

2.2. Dành cho HĐH 64 bit: Tải về

2.3. Trình điều khiển thiết bị USB Token Bit4ID: Tải về

4. Trường hợp người dùng sử dụng chứng thư số công cộngTải về

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *