Tag Archives: dvc

Tài liệu và Phần mềm Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

Mục đích: Chương trình ký số KBNN hỗ trợ cho phép người dùng tại đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện ký số các bộ hồ sơ và chứng từ thanh toán khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Để sử dụng Chương trình ký số KBNN, người dùng cần tải bộ cài đặt về […]