Tag Archives: hóa đơn điện tử

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử VNPT siêu dễ

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT. Nhưng bạn lần đầu sử dụng HDDT VNPT, sau đây là Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử VNPT. Chi tiết và rất dễ thao tác cũng như rất dễ dàng để sử dụng phần mềm vnpt. Mỗi hệ thống hóa đơn […]